Article 9113

Title of the article

 SPECIFICITY OF PERSONALITY SELF-FULFILLMENT IN THE SEMANTIC CONTEXT OF THE MODERN
CONSUMER SOCIETY

Authors

Sharovskaya Anna Vladimirovna, Postgraduate student, Pedagogical Institute named after V. G. Belinsky,
Penza State University (Penza, 40 Krasnaya str.), аssonia@mail.ru

Index UDK

130.3

Abstract

The article is devoted to the specificities of self-fulfillment of a personality, formed under the influence of semantic basis of the consumer society. The author also considers the sources of formation of a pattern of self-awareness in a modern personality.

Key words

consumerism, personality, self-fulfillment, meaning, form, context.

Download PDF
References

1. Bodriyyar, Zh. Obshchestvo potrebleniya: ego mify i struktury / Zh. Bodriyyar. − M.:Respublika,2006.−269s.
2. Smirnova, N. M. Sotsial'naya fenomenologiya v izuchenii sovremennogo obshchestva / N. M. Smirnova. − M. : Kanon+ ; ROOI «Reabilitatsiya», 2009. − 400 s.
3. Maslou, A. Samoaktualizatsiya / A. Maslou // Psikhologiya lichnosti. Teksty. − M. : MGU, 1982. − S. 108−118.
4. Fromm, E. «Imet'» ili «byt'» / E. Fromm. − M. : AST MOSKVA, 2010. – 314 s.
5. Khorni, K. Nevroz i rost lichnosti / K. Khorni. − M. : Akademicheskiy proekt, 2008. – 400 s.
6. Gusserl', E. Idei k chistoy fenomenologii i fenomenologicheskoy filosofii / E. Gusserl'. – M.: DiK, 1999. − T. 1. – 336 s.
7. Gusserl', E. Kartezianskie razmyshleniya / E. Gusserl'. − SPb. : Nauka ; Yuventa, 1998. – 315 s.
8. Pigrov, K. S. Zvuchashchaya filosofiya / K. S. Pigrov // Sbornik materialov konferentsii. − SPb. : Sankt-Peterburgskoe filosofskoe obshchestvo, 2003. – S. 147–158.
9. Khorni, K. Nevroticheskaya lichnost' nashego vremeni. Samoanaliz / K. Khorni. – M.:Ayris-press,2004.– 464 s.
10. Frankl, V. Stradaniya ot bessmyslennosti zhizni / V. Frankl. – Novosibirsk : Sibir. univ. izd-vo, 2009. – 105 s.
11. K'erkegor, S. Ili-ili. Fragment iz zhizni / S. K'erkegor. – SPb. : Izd-vo Russkoy khristianskoy gumanitarnoy akademii : Amfora, 2011. – 823 s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:15
Дата обновления: 14.10.2014 12:33